RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

06 czerwca 2018
Zapotrzebowanie społeczne na zmiany w Radzie Ministrów

Zdaniem ponad 47 proc. respondentów, niektórzy ministrowie w rządzie Mateusza Morawieckiego powinni zostać zdecydowanie zastąpieni. Więcej niż co piąty badany uważa, że raczej tak powinno się stać. Wszyscy ministrowie są odpowiednimi ludźmi na odpowiednich stanowiskach dla blisko 17 proc. ankietowanych. Blisko 16 proc. badanych nie ma na ten temat zdania.

 

Poparcie partii politycznych

 

Najwyższy odsetek osób, które uważają, że zmiany w rządzie są zdecydowanie potrzebne widoczny jest w przypadku wyborców .Nowoczesnej (92 proc.). Tak samo uważa 83 proc. elektoratu partii Wolność, a kolejne 17 proc. twierdzi, że rekonstrukcja rządu jest raczej potrzebna. Badanie ukazało również, że zmian oczekuje znaczna część elektoratu Prawa i Sprawiedliwości – ogółem 36 proc. odpowiedzi twierdzących. Natomiast 16 proc. badanych utożsamiających się z partią Razem deklaruje, że rekonstrukcja rządu zdecydowanie lub raczej nie jest potrzebna.

 

Widzowie serwisów informacyjnych

 

W przypadku respondentów, którzy oglądają określone serwisy informacyjne nie dziwi fakt, że najwięcej opowiadających się za zmianami w rządzie znajduje się wśród widzów Faktów TVN (78 proc.). Podobnych odpowiedzi udzieliło 73 proc. oglądających Wydarzenia Polsatu. Warto jednak zwrócić uwagę, że rekonstrukcji oczekuje aż 45 proc. widzów Wiadomości TVP, powszechnie już uważanych za serwis przyjazny obozowi rządzącemu.

 

Poglądy polityczne

 

Również w przypadku deklarowanych poglądów politycznych, poparcie dla zmian w rządzie nie jest do końca oczywiste. Czym bardziej prawicowe, tym mniej badanych uważa, że są one potrzebne. Osoby zdecydowanie i umiarkowanie lewicowe wykazują najwyższy wskaźnik poparcia, odpowiednio 80 proc. i 78 proc. Z drugiej strony, także 43 proc. osób deklarujących poglądy zdecydowanie prawicowe uważa, że niektórzy ministrowie powinni zostać wymienieni.

 

Wykształcenie

 

Zauważalny jest wpływ deklarowanego przez badanych poziomu wykształcenia na poparcie dla zmian na stanowiskach ministerialnych. Najwyższy poziom osiąga ono w przypadku respondentów z wykształceniem wyższym (72 proc.), nieco niższy wśród osób z wykształceniem średnim i pomaturalnym (67 proc.). Natomiast 57 proc. badanych, którzy ukończyli jedynie szkołę podstawową lub zasadniczą zawodową jest zdania, że niektórych ministrów należy wymienić. W tej grupie znajduje się najwięcej osób niezdecydowanych (21 proc.).

26 czerwca 2018
Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad
26 czerwca 2018
Polacy nie wierzą w to, że reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Rosji dokona wielkich rzeczy. Więcej niż trzy czwarte uważa, że wygramy przynajmniej jeden mecz. 1/8 finału prognozuje blisko 43
14 czerwca 2018
Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic
14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie
12 czerwca 2018
Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej

Przeczytaj również: