RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości ws. małżeństw homoseksualnych

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie dobrze. Przeciwnego zdania jest więcej niż 26 proc. badanych. Ambiwalentne odczucia deklaruje blisko 32 proc. respondentów.   

 

Poparcie partii politycznych

 

Największy odsetek osób przeciwnych postanowieniom wyroku Trybunału Sprawiedliwości znajduje się wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości – łącznie 54 proc. z nich uważa, że jest to złe rozwiązanie, a jedynie 6 proc. je popiera. Natomiast 36 proc. jest wobec wyroku obojętna. Najwyższe poparcie zanotowano wśród elektoratu partii RAZEM, gdzie trzy na cztery osoby uważają, że to dobry pomysł. Interesujące w tej kwestii jest natomiast to, że 28 proc. badanych sympatyków Sojuszu Lewicy Demokratycznej ocenia wyrok TS raczej źle.

 

Praktyki religijne

 

Jeden na czterech wierzących i praktykujących regularnie uważa, że postanowienie Trybunału w sprawie małżeństw homoseksualnych zawartych na terenie Unii Europejskiej jest dobre. Stosunkowo wysokie poparcie w tej grupie potęguje fakt, że przeciwnych wyrokowi jest więcej niewierzących i niepraktykujących (39 proc.), w stosunku do osób wierzących i praktykujących (37 proc.).

 

Poziom zarobków

 

Najmniej przychylną grupą w tym obszarze są najwięcej zarabiający. W przedziale 4-5 tys. zł odsetek osób niezadowolonych z wyroku TS wyniósł łącznie 58 proc., a 5 tys. i więcej, 34 proc. badanych. W drugiej z wymienionych grup odnotowano również najwyższy poziom poparcia dla wyroku TS – 45 proc. Natomiast wśród osób najmniej zarabiających, czyli do 999 zł miesięcznie, odsetek ten wyniósł 44 proc.

 

Poglądy polityczne

 

W powszechnej opinii, osoby zdecydowanie lewicowe najczęściej najmocniej wpierają walkę o prawo do małżeństwa osób homoseksualnych. Jednak badanie ukazało, że połowa respondentów w tej grupie jest wobec wyroku Trybunału obojętna, a 43 proc. popiera jego postanowienia. Natomiast najwięcej odpowiedzi pozytywnych znalazło się w grupie osób umiarkowanie lewicowych (52 proc.) i pomiędzy lewicą a prawicą (47 proc.). 15 proc. osób o poglądach zdecydowanie prawicowych uważa, że to raczej dobre rozwiązanie.

 

Miejsce zamieszkania

 

Mieszkańcy małych miast do 50 tys. są najbardziej przychylni postanowieniom wyroku Trybunału – łącznie 48 proc. udzieliło odpowiedzi pozytywnych. Najmniej podoba się ta sytuacja mieszkańcom wsi (40 proc. odpowiedzi nagatywnych), natomiast zdecydowanie dobrze lub raczej dobrze wypowiada się o tym więcej niż jedna piąta badanych w tej grupie. Co więcej, 20 proc. mieszkańców metropolii powyżej 500 tys. osób deklaruje, że ich zdaniem wyrok Trybunały Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest niepotrzebny.

Treść wiadomości- zmień wygląd w jaki sposób pokażą się Twoje aktualności.

 

Możesz dodać dowolne elementy graficzne, zmienić układ, a nawet powiązać szablon aktualności z istniejącym szablonem strony, dzięki czemu wszelkie zmiany, których dokonasz w szablonie strony zostaną również dokonane w szablonie aktualności.

 

26 czerwca 2018
Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad
26 czerwca 2018
Polacy nie wierzą w to, że reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Rosji dokona wielkich rzeczy. Więcej niż trzy czwarte uważa, że wygramy przynajmniej jeden mecz. 1/8 finału prognozuje blisko 43
14 czerwca 2018
Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic
14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie
12 czerwca 2018
Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej

Przeczytaj również: