RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

12 czerwca 2018
Stosunek Polaków do Unii Europejskiej i "PolExit".

Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej niż 13 proc. badanych.

 

Poparcie partii politycznych

 

Najbardziej pozytywny stosunek do Unii Europejskiej deklarują wyborcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej – aż 88 proc. jest zdecydowanie dobrze nastawionych do tej organizacji, a kolejne 9 proc. raczej dobrze. Wśród wyborców Platformy Obywatelskiej, 81 proc. zdecydowanie pozytywnie odnosi się do UE i 19 proc. raczej pozytywnie.

 

Najbardziej nieprzychylną grupą badanych jest elektorat partii Wolność – łącznie 34 proc. uważa, że Unia to nic dobrego. Wśród wyborców PiS opinię taką podziela 28 proc. badanych. Blisko połowa respondentów z tej grupy odnosi się do UE raczej pozytywnie, a 17 proc. zdecydowanie pozytywnie.

 

Widzowie serwisów informacyjnych

 

Pomimo panującej na temat Wiadomości TVP opinii o przekazywaniu antyunijnych treści, jedynie jeden na czterech z oglądających ten serwis nie ma pozytywnego zdania na temat UE, przy czym 9 proc. deklaruje podejście zdecydowanie negatywne. Poparcie dla Unii Europejskiej wśród widzów Wydarzeń Polsatu i Faktów TVN utrzymuje się na podobnym poziomie i wynosi odpowiednio 88 proc. i 93 proc.

 

Poglądy polityczne

 

Nie jest również niespodzianką, że czym bardziej prawicowe poglądy wyznają badani, tym poparcie dla Unii Europejskiej maleje. Ośmiu na dziesięciu respondentów zdecydowanie lewicowych wyraża bardzo dobre zdanie na temat UE, a tylko 2 proc. negatywne. W przypadku osób o zdecydowanie prawicowych poglądach, stosunek ten wynosi 57 proc. do 37 proc. To wciąż blisko sześciu na dziesięciu prawicowców, którzy deklarują, że Unia Europejska jest dobrym tworem.

 

Religijność

 

Poziom deklarowanej przez badanych religijności przekłada się w badaniu na stosunek do Unii Europejskiej. Niewierzący i niepraktykujący wyrażają najwięcej sympatii do UE – ponad 90 proc. w tej grupie ma pozytywne zdanie, przy czym 76 proc. zdecydowanie. W przypadku wierzących i niepraktykujących zdecydowanych jest to już 64 proc. (94 proc. ogółem), a wierzących i praktykujących nieregularnie 51 proc. (82 proc. ogółem). Wierzący i praktykujący regularnie wykazują najmniejszy poziom zdecydowanej sympatii do UE – 46 proc., ale ogółem pozytywne zdanie wypowiada 83 proc.

 

"PolExit"? - Referendum unijne.

 

 

Polacy nie chcą POLEXIT-u. Blisko 88 proc. respondentów w potencjalnym referendum na temat dalszej obecności Polski w Unii Europejskiej zdecydowanie lub raczej zagłosowałoby za pozostaniem naszego kraju w strukturach organizacji. Jedynie 9 proc. deklaruje, że chciałoby, aby Polska opuściła UE.

 

 

Unia Europejska - więcej korzyści czy strat z członkostwa?

 

Ponad 76 proc. badanych Polaków dostrzega więcej korzyści niż strat z racji członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przekonanych o tym jest blisko 55 proc. badanych.

 

Preferencje polityczne

 

W podziale na elektoraty poszczególnych partii politycznych nie dziwi fakt, że aż 17 proc. badanych wyborców partii Wolność uważa, że członkostwo Polski w UE przyniosło krajowi raczej więcej strat niż korzyści. Interesujące jest jednak to, że połowa badanych w tej grupie twierdzi, że osiągnęliśmy raczej więcej korzyści, co jest najwyższym wynikiem ze wszystkich elektoratów branych pod uwagę w badaniu.

 

Tyle samo korzyści co strat wskazała blisko jedna trzecia wyborców Prawa i Sprawiedliwości, 17 proc. wyborców partii Razem i tyle samo partii Wolność. Najwięcej odpowiedzi podkreślających, że uzyskaliśmy zdecydowanie więcej korzyści niż strat znalazło się w grupie wyborców Sojuszu Lewicy Demokratycznej (84 proc.).

 

Treść wiadomości- zmień wygląd w jaki sposób pokażą się Twoje aktualności.

 

Możesz dodać dowolne elementy graficzne, zmienić układ, a nawet powiązać szablon aktualności z istniejącym szablonem strony, dzięki czemu wszelkie zmiany, których dokonasz w szablonie strony zostaną również dokonane w szablonie aktualności.

 

26 czerwca 2018
Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad
26 czerwca 2018
Polacy nie wierzą w to, że reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Rosji dokona wielkich rzeczy. Więcej niż trzy czwarte uważa, że wygramy przynajmniej jeden mecz. 1/8 finału prognozuje blisko 43
14 czerwca 2018
Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic
14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie
12 czerwca 2018
Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej

Przeczytaj również: