RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

05 czerwca 2018
Kto w opinii Polaków może zastąpić Jarosława Kaczyskiego?

Ogólny

 

Gdyby miało dojść do zmiany na stanowisku prezesa PIS, to zdaniem Polaków miejsce Jarosława Kaczyńskiego powinien zająć obecny premier, Mateusz Morawiecki (14,3 proc.). Na drugim miejscu znalazł się Joachim Brudziński (9 proc.). Ostatnie miejsce na podium zajęła Beata Szydło z wynikiem 8,6 proc. głosów respondentów. Jednak blisko 43 proc. ankietowanych nie wie, kto byłby lepszym prezesem niż Kaczyński. Nie ma można zatem mówić o jednoznacznym kandydacie. Wyniki cząstkowe obejmujące grupy społeczne z uwzględnieniem m.in. poparcia partii politycznych, poglądów czy wieku pokazują bowiem brak jednomyślności w tej kwestii.

 

Poparcie partii politycznych

 

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości na stanowisku prezesa partii najchętniej widzieliby Mateusza Morawieckiego (23 proc.). Jednak 16 proc. respondentów wskazało, że lepsza na tym stanowisku byłaby Beata Szydło. Oznacza to więc, że pewna część elektoratu PiS-u docenia jej wkład w działania rządu i dobrze ocenia okres, w którym pastowała stanowisko premiera. Na trzecim miejscu znalazł się Andrzej Duda z wynikiem 9 proc. głosów badanych, a dopiero na czwartym Joachim Brudziński (8 proc.).

 

Brudzińskiego natomiast najchętniej na Nowogrodzkiej widzieliby wyborcy PO (15 proc.). Beata Szydło uzyskała wśród nich poparcie na poziomie 8 proc., a Mateusz Morawiecki tylko 5 proc. Zdaniem elektoratu .Nowoczesnej, prezesem PiS powinien zostać Mariusz Błaszczak (15 proc.). Po 8 proc. zdobyli Mateusz Morawiecki, Andrzej Duda, Joachim Brudziński, Jarosław Gowin i Piotr Gliński. Jednocześnie, aż 56 proc wyborców partii Katarzyny Lubnauer nie jest w stanie wskazać swojego kandydata i jest to najwyższy wynik wśród popleczników wszystkich partii wziętych pod uwagę w badaniu.

 

Zdaniem jednego na czterech wyborców Kukiz’15 to Mateusz Morawiecki jest odpowiednią osobą do ewentualnego objęcia schedy po Jarosławie Kaczyńskim. Interesujący jest fakt, że na drugim miejscu, z wynikiem 19 proc. uplasował się Zbigniew Ziobro. Powodem takiego poparcia może być brak przynależności obecnego ministra sprawiedliwości do partii i wyraziste, czasem skrajne poglądy, w niektórych miejscach zgodne z postulatami ruchu Kukiz’15. Natomiast elektorat partii Razem nie ma swojego faworyta. Wszyscy wskazani w badaniu uzyskali po 9 proc., a 55 proc. respondentów nie określiło swojego kandydata.

 

Zdaniem wyborców SLD, na stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości w równym stopniu nadaje się Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin (obaj po 16 proc.). Jedna czwarta głosujących na PSL uważa, że powinien być to urzędujący aktualnie premier, natomiast pewnym zaskoczeniem jest uzyskanie 13 proc. i drugiego miejsca przez Antoniego Macierewicza, od lat kojarzonego ze skrajnym skrzydłem PiS-u i niemającego wiele wspólnego z obszarami zainteresowań Polskiego Stronnictwa Ludowego.

 

Wiek

 

Mateusz Morawiecki jest najlepszym kandydatem na stanowisko prezesa Prawa i Sprawiedliwości w niemal wszystkich grupach wiekowych, poza najmłodszymi wyborcami. Zdaniem badanych w wieku 18-29 lat, to Andrzej Duda powinien zasiąść na fotelu Jarosława Kaczyńskiego (22 proc.). Wyniki te korespondują z ogólnym poziomem poparcia dla prezydenta wśród młodych ludzi. Morawiecki uzyskał w tym wariancie 15 proc. głosów. Natomiast na trzecim miejscu znalazł się Zbigniew Ziobro (11 proc.). Jest to również grupa, która odznacza się największym poziomem zdecydowania (26 proc. niezdecydowanych).

 

Także czterdziestolatkowie najchętniej zastąpiliby Kaczyńskiego Andrzejem Dudą (14 proc.). W tej grupie, Joachim Brudziński zajął drugie miejsce z wynikiem 11 proc.

 

Najbardziej niezdecydowaną grupą wiekową są sześćdziesięciolatkowie (55 proc.), jednak wśród nich najwięcej wskazań uzyskali Mateusz Morawiecki (14 proc.) oraz Joachim Brudziński (9 proc.).

 

Poglądy polityczne

 

Aż 67 proc. osób z poglądami zdecydowanie lewicowymi nie potrafiło wskazać, kto według nich powinien zastąpić Jarosława Kaczyńskiego. Wśród pozostałej grupy z pewną przewagą zwyciężył Mateusz Morawiecki (11 proc.), a na drugim miejscu respondenci wskazali Jarosława Gowina (8 proc.).

 

Obecny premier największe poparcie w badaniu uzyskał wśród osób umiarkowanie prawicowych – co trzeci badany widzi go na stanowisku prezesa PiS-u. Jest to naturalna konsekwencja kreowania wizerunku Morawieckiego jako przedstawiciela liberalnej i postępowej części partii, a jednocześnie prawicowej w kwestiach światopoglądowych. 15 proc. w tej grupie uzyskał Joachim Brudziński, a 12 proc. Beata Szydło.

 

Jedynie co piąty badanych o poglądach zdecydowanie prawicowych nie ma zdania na ten temat. Może być to spowodowane największym zainteresowaniem sprawami partii, która w powszechnej opinii uchodzi za silnie prawicową, a więc odpowiadającą poglądom tej grupy respondentów. Pozostałe 80 proc. jako najlepszego kandydata wskazało Mateusza Morawieckiego (20 proc.), następnie Beatę Szydło (16 proc.) oraz Andrzeja Dudę (12 proc.).

 

Wyborcy o poglądach centrowych zdecydowanie popierają Joachima Brudzińskiego (14 proc.). Mateusz Morawiecki osiągnął wśród tych ankietowanych wynik 9 proc.

 

Wykształcenie

 

Czym wyższe wykształcenie, tym Mateusz Morawiecki traci poparcie na stanowisko prezesa PiS-u. 17 proc. badanych z wykształceniem podstawowym wskazało obecnego premiera, 16 proc. ze średnim i tylko 7 proc. z wyższym. W ostatniej ze wskazanych grup występuje największy odsetek osób niezdecydowanych – 44 proc., w stosunku do 38 proc. w przypadku osób z wykształceniem podstawowym. Wśród najlepiej wykształconych największy odsetek wskazań uzyskał Joachim Brudziński (11 proc.), a następnie Beata Szydło (10 proc.).

 

26 czerwca 2018
Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad
26 czerwca 2018
Polacy nie wierzą w to, że reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Rosji dokona wielkich rzeczy. Więcej niż trzy czwarte uważa, że wygramy przynajmniej jeden mecz. 1/8 finału prognozuje blisko 43
14 czerwca 2018
Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic
14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie
12 czerwca 2018
Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej

Przeczytaj również: