RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

26 czerwca 2018
Kto ponosi odpowiedzialność za brak porozumienia polskiego rządu z Komisją Europejską?

Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad 21 proc. odpowiedzialnością obarcza Komisję Europejską. Zdaniem 24 proc. respondentów, odpowiedzialność za ten stan rzeczy ponoszą wspólnie polski rząd i Komisja Europejska.

 

Wiek respondentów

 

Największą odpowiedzialnością polski rząd obarcza najmłodsza z wziętych pod uwagę grup badanych, czyli respondenci w wieku 18-29 lat (57 proc.). Badani ci są również najbardziej jednoznaczni w swoich ocenach – każdy pytany miał na ten temat pogląd. Z tego też względu, w tej grupie znalazł się największy odsetek osób, którzy uważają, że odpowiedzialność za brak porozumienia ponoszą obie strony (37 proc.). Komisję Europejską największą winą obarczają pięćdziesięciolatkowie (37 proc.).

 

Beneficjenci programu 500+

 

Interesującym zjawiskiem jest fakt, że 61 proc. respondentów otrzymujących świadczenie pieniężne w ramach programu 500+ uważa, że odpowiedzialność za brak porozumienia w sprawie praworządności ponosi polski rząd. Jest to o 16 pkt proc. więcej niż w przypadku badanych, którzy nie są beneficjentami programu (45 proc.).

 

Opracował: Kamil Smogorzewski, IBRiS.

Badanie: IBRiS dla dziennika "Rzeczpospolita", 20-21 czerwca 2018

26 czerwca 2018
Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad
26 czerwca 2018
Polacy nie wierzą w to, że reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Rosji dokona wielkich rzeczy. Więcej niż trzy czwarte uważa, że wygramy przynajmniej jeden mecz. 1/8 finału prognozuje blisko 43
14 czerwca 2018
Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic
14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie
12 czerwca 2018
Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej

Przeczytaj również: