RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

14 czerwca 2018
Honorowanie małżeństw homoseksualnych w Polsce

Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic przeciwko, a ponad 30 proc. badanych nie zgadza się na takie rozwiązanie.

 

Poparcie partii politycznych

 

Wyborcy Prawa i Sprawiedliwości są zdecydowanie najmniej przychylni badanemu zjawisku. Jedynie 14 proc. uważa, że małżeństwa takie powinny być honorowane w Polsce, przy 76 proc. głosów przeciwnych. Natomiast elektorat .Nowoczesnej, czyli partii deklarującej gotowość do walki o prawa LGBTQ, okazał się być mniej chętny na wprowadzenie takiego rozwiązania (64 proc.) niż wyborcy Kukiz’15 (83 proc.) oraz Platformy Obywatelskiej (82 proc.).

 

Wiek respondentów

 

Największe poparcie zanotowane zostało wśród najmłodszej grupy badanych (18-29 lat) – łącznie 81 proc. respondentów uważa, że małżeństwa homoseksualne powinny być honorowane w Polsce. Kolejne przedziały wiekowe utrzymują poparcie na poziomie od 53 proc.(40-49 lat) do 62 proc. (30-39 lat). Warto zwrócić uwagę na 36 proc. odpowiedzi pozytywnych w przypadku pytanych w wieku powyżej 70 lat.

 

Miejsce zamieszkania

 

Badani pochodzący z metropolii powyżej 500 tys. mieszkańców wykazują największe poparcie wobec honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innym kraju UE, osiągające poziom 73 proc. Niewiele mniejsze odnotowano wśród respondentów z dużych miast (250-500 tys.) – 72 proc. Co ciekawe, 43 proc. mieszkańców wsi nie widzi w tym pomyśle nic złego. Należy jednak zauważyć, że w tej grupie jest również najwięcej osób przeciwnych – łącznie 46 proc.

 

Religijność

 

Pomimo faktu, że czym słabsza deklarowana religijność respondentów, tym większe poparcie dla honorowania małżeństw osób homoseksualnych zawartych w innych krajach należących do Unii, to należy zwrócić uwagę na blisko 40 proc. odpowiedzi pozytywnych wśród wierzących i praktykujących regularnie. Wynik ten może sugerować, że polscy wierni liberalizują swoje poglądy na temat homoseksualizmu. Jednak daleko jest jeszcze do wyniku 96 proc. osiągniętego przez osoby niewierzące i niepraktykujące.

 

26 czerwca 2018
Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad
26 czerwca 2018
Polacy nie wierzą w to, że reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Rosji dokona wielkich rzeczy. Więcej niż trzy czwarte uważa, że wygramy przynajmniej jeden mecz. 1/8 finału prognozuje blisko 43
14 czerwca 2018
Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic
14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie
12 czerwca 2018
Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej

Przeczytaj również: