RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

11 czerwca 2018
Czy Patryk Jaki powinien zrezygnować z obecnych stanowisk na czas kampanii wyborczej w Warszawie?

W opinii blisko 62 proc. respondentów, Patryk Jaki na czas prowadzenia kampanii wyborczej na stanowisko prezydenta Warszawy powinien zrezygnować z przewodniczenia Komisji Reprywatyzacyjnej i stanowiska wiceministra sprawiedliwości. Z czego zdecydowanie tak uważa ponad 45 proc. badanych. Natomiast zdecydowanie przeciwnych jest 15 proc., a raczej przeciwnych niewiele więcej niż jeden na dziesięciu pytanych.

 

Wiek respondentów

 

Najmłodsza grupa wiekowa, czyli 18-29 lat, wykazała najmniejsze poparcie dla rezygnacji Patryka Jakiego z zajmowanych przez niego stanowisk. 19 proc. wśród tych badanych uważa, że zdecydowanie powinien to zrobić, a 37 proc., że raczej tak. Wynikać to może z poparcia dla kandydata na prezydenta Warszawy przez tę grupę ze względu na jego młody wiek. Należy jednak wziąć pod uwagę blisko 20 proc. respondentów, którzy nie mają na ten temat zdania.

 

Natomiast najwięcej badanych popierających znajduje się wśród pięćdziesięciolatków – 55 proc. odpowiedzi zdecydowanie pozytywnych i kolejne 15 proc. raczej pozytywnych.

 

Poparcie partii politycznych

 

Opuszczenie zajmowanych przez Jakiego stanowisk na czas kampanii popierają w znacznej mierze wyborcy niemal wszystkich partii politycznych. Przekonanych o słuszności tego kroku jest 83 proc. elektoratu .Nowoczesnej, 73 proc. partii Razem, 71 proc. Platformy Obywatelskiej i po 67 proc. Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Wolności.

 

Naturalnie najmniej podoba się to rozwiązanie wyborcom Prawa i Sprawiedliwości. W tej grupie jedynie jeden na dziesięciu uważa, że jest to zdecydowanie dobry pomysł, a 12 proc., że raczej dobry. Również elektorat Kukiz’15 nie jest do końca do tego przekonany. Jedna trzecia badanych wypowiedziała się zdecydowanie pozytywnie, 20 proc. raczej pozytywnie, natomiast łącznie 35 proc. wskazało, że nie zgadza się z tym pomysłem.

 

 

26 czerwca 2018
Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad
26 czerwca 2018
Polacy nie wierzą w to, że reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Rosji dokona wielkich rzeczy. Więcej niż trzy czwarte uważa, że wygramy przynajmniej jeden mecz. 1/8 finału prognozuje blisko 43
14 czerwca 2018
Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic
14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie
12 czerwca 2018
Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej

Przeczytaj również: