RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

Ocena pracy Prezesa Rady Ministrów

 

Wyjaśnienia: PDT - premier Donald Tusk, PEK - premier Ewa Kopacz, PBS - premier Beata Szydło.

Pierwsze pomiary tego wskaźnika rozpoczęto pod koniec kadencji Donalda Tuska w połowie 2014 roku. Następnie były one regularnie kontynuowane podczas urzędowania kolejnych Prezesów Rady Ministrów.

 

Próba wynosiła w zależności od pomiaru od 1067 do 1100 jednostek (pełnoletni mieszkańcy Polski) dla każdego pomiaru. Próba losowa, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców Polski z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia w podziale na województwa kraju (dane wg. GUS).

Badania zrealizowano przy założonym 95-procentowym poziomie ufności i 3-procentowym błędzie oszacowania.

 

 

Preferencje wyborcze

 

Powyżej prezentujemy wyniki badań dotyczących tego, jak rozkładają się preferencje wyborcze wśród osób deklarujących chęć głosowania w wyborach do Sejmu. Badania były realizowane w technice CATI (Computer Aided Telephone Interview) metodą standaryzowanego wywiadu kwestionariuszowego. Zlecenieniodawcami badań byli dziennik Rzeczpospolita, portal Onet.pl oraz dziennik Super Express.
 

Próba wynosiła w zależności od pomiaru od 1067 do 1100 jednostek (pełnoletni mieszkańcy Polski) dla każdego pomiaru. Próba losowa, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców Polski z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia w podziale na województwa kraju (dane wg. GUS).
 

Badania zrealizowano przy założonym 95-procentowym poziomie ufności i 3-procentowym błędzie oszacowania.

 

Do badań od września 2018 roku dodano obok Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej także Koalicję Obywatelską i partię Roberta Biedronia, jako dane dodatkowe, nie sumujące się do 100 proc. z pozostałymi wynikami.

Ocena pracy Prezydenta RP

 

Wyjaśnienia: PBK - Prezydent Bronisław Komorowski, PAD - Prezydent Andrzej Duda.
 

Próba wynosiła w zależności od pomiaru od 1067 do 1100 jednostek (pełnoletni mieszkańcy Polski) dla każdego pomiaru. Próba losowa, liczebnie reprezentatywna dla ogółu mieszkańców Polski z zachowaniem reprezentacji liczbowej zaludnienia w podziale na województwa kraju (dane wg. GUS).
 

Badania zrealizowano przy założonym 95-procentowym poziomie ufności i 3-procentowym błędzie oszacowania.

Wybrane wyniki cyklicznych pomiarów opinii publicznej.

 

Poniżej prezentujemy wyniki badań dotyczących preferencji wyborczych, ocen prezydenta i premiera.

Badania te wykonujemy w ramach działań statutowych naszej Fundacji.

Ocena Prezydenta RP

Ocena Prezesa Rady Ministrów

Zaufanie do osób publicznych