RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

29 października 2015
Społeczna ocena propozycji zmian systemu edukacji

Warszawa, 29 października 2015r.

 

Jedną z kwestii podnoszonych w kampanii wyborczej było cofnięcie reformy dotyczącej wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Innym pojawiającym się w dyskusji o systemie edukacji tematem jest likwidacja gimnazjów i powrót do systemu 8-klasowej szkoły podstawowej oraz szkół średnich i zawodowych.

W najnowszym badaniu spytaliśmy Polaków o ich preferencje w obydwóch tych kwestiach.

 

Badanie przeprowadzono w dniach: 15-16 października 2015r. na ogólnopolskiej próbie n=1100 osób metodą standaryzowanego kwestionariuszowego wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo (CATI).

 

Sześciolatki w szkole

Poglądy Polaków na tę sprawę są stabilne i niemal 60 proc. Polaków chce likwidacji obecnych regulacji, tak aby dzieci rozpoczynały naukę w wieku 7 lat.  Przeciwnicy powrotu do poprzednich rozwiązań edukacyjnych stanowią 32 proc. badanych, 9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

 

 

Natężenie opinii jest zależne od płci ankietowanych – zdecydowanie przeciwne sześciolatkom w szkole są kobiety (zdecydowanie 51 proc., raczej 7 proc.) , podczas gdy mężczyźni są bardziej powściągliwi w swoich deklaracjach (zdecydowanie 39% raczej 20%).

 

Plec

Kobieta

Mężczyzna

 

Zdecydowanie sie zgadzam

50,5%

39,3%

 

Raczej sie zgadzam

7,2%

20,2%

 

Raczej sie nie zgadzam

17,5%

13,1%

 

Zdecydowanie sie nie zgadzam

18,6%

14,3%

 

Nie wiem\trudno powiedziec

6,2%

13,1%

Ogółem

100,0%

100,0%

 

 

 

Najwięcej przeciwników wysyłania sześciolatków do szkoły jest w najmłodszej grupie wiekowej (18-24) oraz wśród osób w wieku 45-54. Najmniejsze poparcie dla zniesienia obecnych uregulowań obserwuje się wśród osób w wieku powyżej 55 roku życia.

 

W jakim przedziale wiekowym sie Pan(i) miesci:

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 i wiecej

 

Zdecydowanie sie zgadzam

50,0%

53,8%

43,8%

52,8%

40,5%

30,8%

 

Raczej sie zgadzam

16,7%

7,7%

15,6%

16,7%

8,1%

15,4%

 

Raczej sie nie zgadzam

25,0%

3,8%

15,6%

16,7%

16,2%

15,4%

 

Zdecydowanie sie nie zgadzam

8,3%

23,1%

15,6%

11,1%

18,9%

23,1%

 

Nie wiem\trudno powiedziec

 

11,5%

9,4%

2,8%

16,2%

15,4%

Ogółem

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

Mieszkańcy terenów wiejskich (65%) i małych miast (60%) są największymi entuzjastami powrotu do obowiązku szkolnego dla dzieci dopiero od 7 roku życia. Relatywnie najniższe poparcie dla tej koncepcji obserwowane jest w średnich miastach (53%) i metropoliach (54%).

 

Miejsce zamieszkania pod wzgledem liczby mieszkancow

 Wieś

Male miasto do 50 tys.

Średnie miasto 50  250 tys.

Duże miasto 250 - 500 tys.

Metropolia pow. 500 tys.

 

Zdecydowanie sie zgadzam

50,0%

42,9%

44,4%

42,9%

40,9%

 

Raczej sie zgadzam

15,5%

17,1%

8,3%

14,3%

13,6%

 

Raczej sie nie zgadzam

15,5%

20,0%

8,3%

17,9%

18,2%

 

Zdecydowanie sie nie zgadzam

17,2%

8,6%

19,4%

14,3%

22,7%

 

Nie wiem\trudno powiedziec

1,7%

11,4%

19,4%

10,7%

4,5%

Ogółem

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

 

Likwidacja gimnazjów

 

Przybyło Polaków będących zwolennikami  likwidacji gimnazjów. Przeciwników obecnego systemu 2013 roku było 60 proc., natomiast najnowsze badanie pokazuje, że jest ich o 8 punktów proc. więcej (68 proc.). Co ważne, odsetek zdecydowanych deklaracji osiągnął poziom aż 53 proc. (wzrost o 17 punktów procentowych). W tym samym czasie udział zwolenników gimnazjów w społeczeństwie nieznacznie spadł (z 27,5 do 26,5).

 

Opinia w sprawie gimnazjów nie różnicuje się ze względu na płeć, ale w strukturze wiekowej obserwuje się, że najmniej przeciwników obecnego systemu jest w grupie wiekowej 18-24, a najwięcej w grupach 35-44 i 45-56. Można zatem przyjąć, że to pokolenia edukowane w gimnazjach popierają to rozwiązanie, natomiast pokolenia wychowane w poprzednim systemie 8-letniej szkoły podstawowej, ale których dzieci uczyły się, uczą się lub będą się uczyć w gimnazjach najmocniej się sprzeciwiają utrzymaniu obecnego rozwiązania.

 

W jakim przedziale wiekowym sie Pan(i) miesci:

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 i wiecej

 

Zdecydowanie sie zgadzam

41,7%

46,2%

56,3%

61,1%

50,0%

56,0%

 

Raczej sie zgadzam

16,7%

19,2%

15,6%

16,7%

13,9%

12,0%

 

Raczej sie nie zgadzam

33,3%

7,7%

9,4%

8,3%

11,1%

8,0%

 

Zdecydowanie sie nie zgadzam

8,3%

23,1%

12,5%

8,3%

19,4%

12,0%

 

Nie wiem\trudno powiedziec

 

3,8%

6,3%

5,6%

5,6%

12,0%

Ogółem

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


Zdecydowanie największy odsetek przeciwników gimnazjów obserwuje się w małych i średnich miastach (odpowiednio 79%  i 76%) a najmniej na wsi (61%) i metropoliach (54%).

 

Miejsce zamieszkania pod wzgledem liczby mieszkancow

Wieś

Male miasto do 50 tys.

Srednie miasto 50  250 tys.

Duze miasto 250  500 tys.

Metropolia pow. 500 tys.

 

Zdecydowanie sie zgadzam

42,4%

64,7%

62,2%

48,3%

45,8%

 

Raczej sie zgadzam

18,6%

14,7%

13,5%

17,2%

8,3%

 

Raczej sie nie zgadzam

15,3%

14,7%

5,4%

13,8%

12,5%

 

Zdecydowanie sie nie zgadzam

18,6%

2,9%

16,2%

10,3%

20,8%

 

Nie wiem\trudno powiedziec

5,1%

2,9%

2,7%

10,3%

12,5%

Ogółem

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

26 czerwca 2018
Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad
26 czerwca 2018
Polacy nie wierzą w to, że reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Rosji dokona wielkich rzeczy. Więcej niż trzy czwarte uważa, że wygramy przynajmniej jeden mecz. 1/8 finału prognozuje blisko 43
14 czerwca 2018
Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic
14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie
12 czerwca 2018
Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej

Przeczytaj również: