RAPORTY
RAPORTY
KLIENCI
KLIENCI
ZALETY
ZALETY
KONTAKT
KONTAKT
SONDAŻE
SONDAŻE
START
START
29 października 2015
Społeczna ocena propozycji zmian systemu edukacji

Warszawa, 29 października 2015r.

 

Jedną z kwestii podnoszonych w kampanii wyborczej było cofnięcie reformy dotyczącej wprowadzenia obowiązku szkolnego dla sześciolatków. Innym pojawiającym się w dyskusji o systemie edukacji tematem jest likwidacja gimnazjów i powrót do systemu 8-klasowej szkoły podstawowej oraz szkół średnich i zawodowych.

W najnowszym badaniu spytaliśmy Polaków o ich preferencje w obydwóch tych kwestiach.

 

Badanie przeprowadzono w dniach: 15-16 października 2015r. na ogólnopolskiej próbie n=1100 osób metodą standaryzowanego kwestionariuszowego wywiadu telefonicznego wspieranego komputerowo (CATI).

 

Sześciolatki w szkole

Poglądy Polaków na tę sprawę są stabilne i niemal 60 proc. Polaków chce likwidacji obecnych regulacji, tak aby dzieci rozpoczynały naukę w wieku 7 lat.  Przeciwnicy powrotu do poprzednich rozwiązań edukacyjnych stanowią 32 proc. badanych, 9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

 

 

Natężenie opinii jest zależne od płci ankietowanych – zdecydowanie przeciwne sześciolatkom w szkole są kobiety (zdecydowanie 51 proc., raczej 7 proc.) , podczas gdy mężczyźni są bardziej powściągliwi w swoich deklaracjach (zdecydowanie 39% raczej 20%).

 

Plec

Kobieta

Mężczyzna

 

Zdecydowanie sie zgadzam

50,5%

39,3%

 

Raczej sie zgadzam

7,2%

20,2%

 

Raczej sie nie zgadzam

17,5%

13,1%

 

Zdecydowanie sie nie zgadzam

18,6%

14,3%

 

Nie wiem\trudno powiedziec

6,2%

13,1%

Ogółem

100,0%

100,0%

 

 

 

Najwięcej przeciwników wysyłania sześciolatków do szkoły jest w najmłodszej grupie wiekowej (18-24) oraz wśród osób w wieku 45-54. Najmniejsze poparcie dla zniesienia obecnych uregulowań obserwuje się wśród osób w wieku powyżej 55 roku życia.

 

W jakim przedziale wiekowym sie Pan(i) miesci:

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 i wiecej

 

Zdecydowanie sie zgadzam

50,0%

53,8%

43,8%

52,8%

40,5%

30,8%

 

Raczej sie zgadzam

16,7%

7,7%

15,6%

16,7%

8,1%

15,4%

 

Raczej sie nie zgadzam

25,0%

3,8%

15,6%

16,7%

16,2%

15,4%

 

Zdecydowanie sie nie zgadzam

8,3%

23,1%

15,6%

11,1%

18,9%

23,1%

 

Nie wiem\trudno powiedziec

 

11,5%

9,4%

2,8%

16,2%

15,4%

Ogółem

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

Mieszkańcy terenów wiejskich (65%) i małych miast (60%) są największymi entuzjastami powrotu do obowiązku szkolnego dla dzieci dopiero od 7 roku życia. Relatywnie najniższe poparcie dla tej koncepcji obserwowane jest w średnich miastach (53%) i metropoliach (54%).

 

Miejsce zamieszkania pod wzgledem liczby mieszkancow

 Wieś

Male miasto do 50 tys.

Średnie miasto 50  250 tys.

Duże miasto 250 - 500 tys.

Metropolia pow. 500 tys.

 

Zdecydowanie sie zgadzam

50,0%

42,9%

44,4%

42,9%

40,9%

 

Raczej sie zgadzam

15,5%

17,1%

8,3%

14,3%

13,6%

 

Raczej sie nie zgadzam

15,5%

20,0%

8,3%

17,9%

18,2%

 

Zdecydowanie sie nie zgadzam

17,2%

8,6%

19,4%

14,3%

22,7%

 

Nie wiem\trudno powiedziec

1,7%

11,4%

19,4%

10,7%

4,5%

Ogółem

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

 

 

Likwidacja gimnazjów

 

Przybyło Polaków będących zwolennikami  likwidacji gimnazjów. Przeciwników obecnego systemu 2013 roku było 60 proc., natomiast najnowsze badanie pokazuje, że jest ich o 8 punktów proc. więcej (68 proc.). Co ważne, odsetek zdecydowanych deklaracji osiągnął poziom aż 53 proc. (wzrost o 17 punktów procentowych). W tym samym czasie udział zwolenników gimnazjów w społeczeństwie nieznacznie spadł (z 27,5 do 26,5).

 

Opinia w sprawie gimnazjów nie różnicuje się ze względu na płeć, ale w strukturze wiekowej obserwuje się, że najmniej przeciwników obecnego systemu jest w grupie wiekowej 18-24, a najwięcej w grupach 35-44 i 45-56. Można zatem przyjąć, że to pokolenia edukowane w gimnazjach popierają to rozwiązanie, natomiast pokolenia wychowane w poprzednim systemie 8-letniej szkoły podstawowej, ale których dzieci uczyły się, uczą się lub będą się uczyć w gimnazjach najmocniej się sprzeciwiają utrzymaniu obecnego rozwiązania.

 

W jakim przedziale wiekowym sie Pan(i) miesci:

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65 i wiecej

 

Zdecydowanie sie zgadzam

41,7%

46,2%

56,3%

61,1%

50,0%

56,0%

 

Raczej sie zgadzam

16,7%

19,2%

15,6%

16,7%

13,9%

12,0%

 

Raczej sie nie zgadzam

33,3%

7,7%

9,4%

8,3%

11,1%

8,0%

 

Zdecydowanie sie nie zgadzam

8,3%

23,1%

12,5%

8,3%

19,4%

12,0%

 

Nie wiem\trudno powiedziec

 

3,8%

6,3%

5,6%

5,6%

12,0%

Ogółem

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%


Zdecydowanie największy odsetek przeciwników gimnazjów obserwuje się w małych i średnich miastach (odpowiednio 79%  i 76%) a najmniej na wsi (61%) i metropoliach (54%).

 

Miejsce zamieszkania pod wzgledem liczby mieszkancow

Wieś

Male miasto do 50 tys.

Srednie miasto 50  250 tys.

Duze miasto 250  500 tys.

Metropolia pow. 500 tys.

 

Zdecydowanie sie zgadzam

42,4%

64,7%

62,2%

48,3%

45,8%

 

Raczej sie zgadzam

18,6%

14,7%

13,5%

17,2%

8,3%

 

Raczej sie nie zgadzam

15,3%

14,7%

5,4%

13,8%

12,5%

 

Zdecydowanie sie nie zgadzam

18,6%

2,9%

16,2%

10,3%

20,8%

 

Nie wiem\trudno powiedziec

5,1%

2,9%

2,7%

10,3%

12,5%

Ogółem

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

 

Przeczytaj również: