RAPORTY
RAPORTY
KLIENCI
KLIENCI
ZALETY
ZALETY
KONTAKT
KONTAKT
SONDAŻE
SONDAŻE
START
START
17 listopada 2016
Polskie gospodarstwa domowe planują wydać na Święta łącznie 20 mld zł, 8 proc. więcej niż rok wcześniej

Średnio polska rodzina wyda w tym roku na organizację Świąt Bożego Narodzenia blisko 1500 zł. To o 100 zł. więcej niż wynikało z ubiegłorocznych deklaracji. Łącznie da to kwotę 20,1 mld zł, wobec 18,6 mld zł w 2015r.  Rodziny korzystające ze świadczeń programu Rodzina 500+ deklarują wydatki na poziomie 1715 zł na gospodarstwo – wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRIS).

 

Na organizację tegorocznych świąt polskie rodziny planują wydać o 8 proc. więcej niż rok wcześniej. Daje to kwotę 1475,8 zł na gospodarstwo domowe. Deklaracje z 2015 roku wskazywały na kwotę 1363,25 zł. Oznacza to, że łącznie polskie rodziny zamierzają w tym roku przeznaczyć na Święta Bożego Narodzenia 20, 1 mld zł (wzrost o 8,1 proc. rok do roku). Całkowita kwota wydatków obliczona została na podstawie deklaracji respondentów określających planowaną kwotę wydatków świątecznych. Do obliczenia wykorzystywane były dane demograficzne GUS dotyczące rozkładu populacji, a także liczebności oraz struktury gospodarstw domowych.

 

Ankieterzy IBRIS sprawdzili także, jak wyglądają planowane wydatki beneficjentów programu Rodzina 500+. To pierwsze Święta po starcie programu. – Planowana kwota wydatków na gospodarstwo domowe deklarowana przez respondentów, którzy korzystają z rządowego programu wynosi 1715 zł, a więc znacznie więcej niż ogólnopolska średnia. Musimy jednak brać pod uwagę to, że są to liczniejsze rodziny niż ogólnopolska średnia dla gospodarstwa domowego, wynosząca 2,82 osoby w rodzinie. Dlatego to naturalne, że takie gospodarstwa domowe po prostu muszą zabezpieczyć na Święta więcej pieniędzy – mówi Marcin Duma, prezes IBRIS. -  Nie mamy niestety badań dotyczących tej grupy i jej wydatków za rok 2015, trudno więc spekulować, o ile poziom ich wydatków wzrósł, niemniej aż 60 proc. tych osób zadeklarowało obecnie, że ich wydatki będą na porównywalnym do ubiegłorocznego poziomie – dodaje. Zaledwie 5,3 proc. wskazało, że w tym roku wyda na Święta więcej niż w ubiegłym. Co ciekawe, aż 18,4 proc. osób z tej grupy twierdzi, że w tym roku wyda mniej niż w 2015r.

Jedna czwarta badanych świąteczne zakupy planuje robić głównie w dyskontach, blisko 40 proc. w hiper i supermarketach. Prawie 48 proc. respondentów wskazało natomiast na małe sklepy. 25 proc. zrobi także zakupy w przez internet. Badani mogli wskazać więcej niż jedno miejsce dokonywania świątecznych zakupów.

 

- Polacy tradycyjnie nie zamierzają zaciskać pasa w Święta, co może być zauważalnym impulsem dla naszej gospodarki. Z drugiej jednak strony planowane łączne wydatki na poziomie 20 mld zł dla całego kraju wydają się wręcz symboliczne jeśli zestawimy je z obrotami sklepu internetowego Alibaba, który podczas tegorocznego Black Friday jednego dnia zanotował obrót w wysokości 22 mld dolarów - podsumowuje Marcin Duma. 

 

Badanie przeprowadzone zostało 10 listopada, metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na ogólnopolskiej, losowo – kwotowej próbie stanowiącej liczebną reprezentację cech demograficznych dla ogółu mieszkańców Polski. Wysokość próby wynosiła 1100, błąd oszacowania to 3 proc. Poziom ufności wynosi 0.95.

Przeczytaj również: