RAPORTY

KLIENCI

ZALETY

KONTAKT

SONDAŻE

START

18 marca 2015
Polacy o obronności
Gdyby Polska została zaatakowana przez obce państwo tylko niecałe 30 procent Polaków zgłosiłoby się do walki w formacjach wojskowych, paramilitarnych lub sanitarnych- wynika z opublikowanych dzisiaj badań Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRiS.
 
Badanie dotyczące stosunku Polaków do obronności, obowiązku wojskowego i postaw wobec zagrożenia wojennego wskazuje, że ponad 66% respondentów, w sytuacji agresji na Polskę, starałoby się przede wszystkich zabezpieczyć siebie i bliskich w miejscu zamieszkania (33,8 proc.) lub w bezpiecznym miejscu na terenie Polski (32,5 proc.). Blisko 17 proc. badanych chciałoby w sytuacji bezpośredniego zagrożenia opuścić Polskę i szukać bezpiecznego miejsca za granicą. reklama Natomiast dla 13, 1 proc. badanych najważniejszą sprawą byłoby zabezpieczenie swojego majątku. Prawie 12 proc. pytanych przez IBRIS zadeklarowało oczekiwanie na powołanie do służby.
 
Z badań wynika, że im większa jest wiedza historyczna badanych, tym chętniej deklarują czynny udział w obronie kraju. Zaś w grupie osób w wieku 18- 60 lat, które w przypadku zagrożenia suwerenności Polski same zgłosiłyby się do formacji ochotniczych, zdecydowanie dominują osoby praktykujące religijnie. (86 proc.) Wśród ateistów odsetek ochotników wojennych wynosi zaledwie 11 proc.
Jednocześnie, wśród osób niepraktykujących religijnie największy jest procent osób deklarujących ucieczkę z kraju w razie zagrożenia wojną- 32 proc. Natomiast 58 proc. osób niereligijnych, w razie zagrożenia zadeklarowało chęć schronienia się w miejscu zamieszkania lub w innym miejscu Polski. Zaś jedna czwarta z nich w pierwszej kolejności zadbałaby o swój majątek. ( 25 proc.). Według IBRIS, deklaracje proobronnościowe przeważają wśród osób młodszych. Geograficznie, największą chęć obrony Polski deklarowali mieszkańcy wschodniej i północnej Polski (podkarpackie, lubelskie, podlaskie, warmińsko - mazurskie i pomorskie).
 
Schronienie w kraju lub poza granicami Polski najczęściej wskazywali mieszkańcy zachodnich rejonów Polski (opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie). Największy procent biernych zachowań odnotowano w łódzkiem i świętokrzyskiem. Większość, bo 60 proc. badanych opowiedziało się także za przywróceniem obowiązkowej służby wojskowej. Warto też podkreślić, że wśród deklarujących udział w obronie kraju największy odsetek stanowią osoby dobrze znające historię swojej rodziny oraz kraju.
 
Badanie przeprowadzono w marcu 2015 r., na ogólnopolskiej, reprezentatywnej grupie 1115 osób, metodą wywiadów bezpośrednich z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (CAPI).

Cały raport dostępny na stronie: https://prezi.com/2-ohb7cj-pai/copy-of-polacy-o-obronnosci-obowiazku-wojskowym-i-postawy-wobec-zag/
26 czerwca 2018
Ostatnie spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej i polskiego rządu nie przyniosło porozumienia w sprawie sporu o praworządność. Blisko 48 proc. badanych uważa, że stało się tak z winy rządu, a ponad
26 czerwca 2018
Polacy nie wierzą w to, że reprezentacja na Mistrzostwach Świata w Rosji dokona wielkich rzeczy. Więcej niż trzy czwarte uważa, że wygramy przynajmniej jeden mecz. 1/8 finału prognozuje blisko 43
14 czerwca 2018
Większość Polaków opowiada się za tym, aby w Polsce honorowane były małżeństwa osób homoseksualnych zawarte w innym kraju Unii Europejskiej. Blisko sześciu na dziesięciu respondentów deklaruje, że nie ma nic
14 czerwca 2018
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakładający na Polskę obowiązek honorowania małżeństw homoseksualnych zawartych w innych krajach UE zdecydowanie podzielił opinię publiczną. Ponad 37 proc. uważa, że to raczej lub zdecydowanie
12 czerwca 2018
Polacy wciąż utrzymują bardzo pozytywny stosunek do Unii Europejskiej. Blisko 53 proc. respondentów zdecydowanie dobrze odnosi się to UE, a kolejne 32,5 proc. raczej dobrze. Zdanie przeciwne deklaruje łącznie mniej

Przeczytaj również: